| | |

Kuinka moni vanhus maksaa lääkkeiden annosjakelusta tuplana?

Säännöllisen kotihoidon asiakkaana vanhus maksaa lääkkeiden annosjakelusta tulojensa mukaan osana kotihoidon kuukausimaksua.

Sopiessani asiakasohjaajan kanssa vanhempien säännöllisen kotihoidon aloittamisesta talvella 2020, asiakasohjaaja kehotti tekemään apteekin kanssa sopimuksen suoraveloituksesta välittömästi. Kotihoidon aloitukseen sisältyi kiinteähintainen arviointijakso, jonka perusteella kotihoidon palvelujen määrä määritettiin. Säännöllinen kotihoito alkoi vasta tämän jälkeen. Vaikka asiakasohjaajan pitämässä palaverissa oli annettu ymmärtää, että annosjakelumaksut jäisivät apteekin laskuista automaattisesti pois säännöllisen kotihoidon alkaessa, näin ei käynytkään.

Kysyin kotihoidon työntekijöiltä useita kertoja, miksi lääkkeiden annosjakelumaksuja edelleen veloitetaan erikseen apteekkilaskuilla. Asia ohitettiin kotihoidon työntekijöiden puolelta olankohautuksella tai toteamalla esimerkiksi, että kyllä maksut varmaankin vähitellen muuttuvat. Kukaan hoitajista ei vienyt kysymystäni eteenpäin vastuuhenkilölle, joka kotihoidossa huolehti kotihoidon ja apteekkien välisestä yhteistyöstä. Ellen lopulta olisi nostanut asiasta omaisena meteliä, apteekki olisi jatkanut viikoittaista veloitustaan. Vuositasolla tämä tarkoitti kyseisessä apteekissa 260 euroa vanhuksen rahoja. Viikoittaiset annosjakelumaksut voivat olla paljon viittä euroa korkeammatkin.

Tämä tuplaveloitus oli saatu aikaan sillä, että sopimus oli kehotettu tekemään apteekin kanssa ennen kuin säännöllinen kotihoito virallisesti alkoi. Apteekki vastasi: ”Vanhempanne ovat allekirjoittaneet annosjakelusopimuksen, jossa on maininta annosjakelun hinnasta 5 € / viikko. Mikäli maksajan kuuluisi olla jokin muu taho ((esim. ///poistettu kuntayhtymän nimi///) niin tarvitsisimme tähän erillisen laskutusluvan maksavalta taholta eikä tälläista ole apteekkiin saapunut. Emmekä tästä ole tietoa saaneet.” Eli vaikka apteekki ja kotihoito asioivat keskenään kahden viikon välein mm. luovuttamalla lääkkeet hoitajille, ei kotihoito välittänyt apteekille tietoa siitä, että annosjakelun laskutus kuuluukin heille. Minä en omaisena puolestaan ymmärtänyt, että minun tulisi tämä vielä erikseen järjestää, kun kerran asiasta oli jo annosjakelumaksujen maksajatahon kanssa puhuttu.

Lopulta kuntayhtymästä soitettiin ja pahoiteltiin. He myönsivät virheensä ja apteekki hyvitti turhaan perityt annosjakelumaksut. Jäin silti miettimään, voiko tällaista tapahtua usammallekin. Kaikki omaiset eivät välttämättä ole jaksaneet tai ehtineet perehtyä siihen, mitä esimerkiksi säännölliseen kotihoitoon lakisääteisesti kuuluu.

Omainen, oletko huomannut huolehtia, ettei säännöllisen kotihoidon asiakkaalta veloiteta apteekkilaskuilla erikseen annosjakelumaksuja? Kuinka moni vanhus ja omainen ei huomaa, että maksut veloitetaan kahteen kertaan eikä kotihoito huolehdi siitä, että maksut siirtyvät oikealle taholle? Omaisen ja vanhuksen pitäisi pystyä luottamaan siihen, mitä hoito- ja palvelusuunnitelmapalaverissa sovitaan.

Omaisena.fi-sivuston tavoitteena on auttaa omaisena toimimisessa ja tuoda jaksamista ja hyvinvointia omaisen arkeen.

Lue myös