Miksi Omaisena.fi-sivusto?

Tervehdys sivuston perustajalta!

Olen ajautunut huolehtimaan useista lapsuudenperheeni jäsenistä suhteellisen nuorella iällä. Vuonna 2009 olin 24-vuotias, kun äitini sairastui siten, että hän alkoi eristäytyä muista ihmisistä, ei enää halunnut oppia uutta eikä kokenut osaavansa aiemmin oppimaansakaan. Vasta monta vaikeaa vuotta myöhemmin saimme tietää, että äiti sairastaa erästä Alzheimerin alatyyppiä, joka ei oireile alkuun muistioireina. Äidin diagnoosia ennen isänikin ehti jo sairastua Alzheimeriin.

Olen halunnut olla aktiivinen ja huolta pitävä omainen, mutten omaishoitaja.

Päädyin myös onnettomuudessa vuonna 2020 vammautuneen sukulaiseni edunvalvojaksi yli kahdeksi vuodeksi. Kun muita vapaaehtoisia ei tehtävään ollut ja vaihtoehtona olisi ollut vain yleinen edunvalvonta, eikä yleinen edunvalvoja hoida lähellekään siinä laajuudessa tehtäviä kuin niitä on tarpeen hoitaa ihmisen hyvinvoinnin tukemiseksi, koin velvollisuudekseni lupautua edunvalvojaksi kunnes olen saanut järjestettyä asiat siten, että vammautuneella läheiselläni on tilanteestaan huolimatta hyvä olla.

Omistautumiseni sukulaisteni hyvinvoinnille on toki ollut heille itselleen varsin tarpeellista. Samalla omaisena ja edunvalvojana toimiminen on herättänyt itsessäni runsaasti ajatuksia, sitten ihmetystä ja lopulta tunteenpurkauksia. Tästä vaikeasta kuljetusta matkasta, joka edelleen on kesken, haluan seuraavan myös yhteiskunnallisesti jotain hyvää.

Miksi perustin tämän sivuston?

Olen huomannut, että omaiset, riippumatta läheisen sairaudesta, vammasta tai muusta omaisen asemaan johtavasta tekijästä, kipuilevat usein samankaltaisten asioiden kanssa. Olen myös huomannut, kuinka suuri voimavara toisten kokemukset tai vertaistuki voi parhaimmillaan olla ja toisaalta sen, mikä ei kaikissa nykyisissä vertaisverkostoissa toimi.

Edelleen olen huomannut, kuinka yhteistyötä lukuisten toimijoiden välillä ei välttämättä ole tai ettei sen olemassaolo aina välity yksittäiselle omaiselle. Rajalliset soittoajat eivät välttämättä sovi kiireisen omaisen kalenteriin, vaikka paljon hyvää ja laadukasta toimintaa, neuvontaa ja materiaaleja onkin jo olemassa. Eri kanavissa on tullut vastaan lukuisten ihmisten kommentteja siitä, että tietoa on ollut vaikea löytää. Olen siksi halunnut tarjota tähän oman versioni.

Koen, että jos olisin kohtaamassani tilanteessa löytänyt tarvitsemani tiedon ja auttavien tahojen äärelle silloin kun itse olisin sitä tarvinnut, olisi omaisena toimiminenkin tuntunut helpommalta. Runsaasti omaisena toimimisesta on itselläni mennyt erehdyksen kautta oppien, eikä sen tarvitsisi mennä niin. Sekä omaisena toimiminen että edunvalvonta – ylipäätään senioreiden, sairaiden ja vammaisten oikeuksien puolustaminen – on ollut todella aikaavievää ja myös henkisesti kuluttavaa. Se on vaikuttanut henkilökohtaiseen elämääni laajasti. Jokaisella on lopulta yksi, ainutkertainen oma elämä elettävänä ja sitä kannattaa vaalia silloinkin, kun haluaa pitää huolta läheisistään.

Kaiken kokemani myötä ajatus on vahvistunut: entä jos kokemuksistani olisi hyötyä myös muille? Entä, jos asiantuntijapuheenvuoroilla voitaisiin tarjota täsmätietoa tälle kohderyhmälle yhdessä kanavassa? Entä, jos useampi löytäisi tilanteeseensa sopivia tietoja, tuotteita ja palveluja ja jaksaisi siten sekä omaisena toimiessaan että omassa elämässään paremmin?

Suuri joukko omaisia, liian vähän palveluja omaisille

Jo pelkästään muistisairauksiin sairastuu vuosittain 14 500 suomalaista, puhumattakaan muista omais-läheissuhteista, joissa on suuri joukko suomalaisia. 700 000 omaista, joidenkin arvioiden mukaan jopa miljoona omaista huolehtii Suomessa läheisestään jossain määrin. Apua on olemassa, mutta se on voimakkaasti järjestökentälle pirstaloituneena eikä yksityisen sektorin, julkisen sektorin ja järjestökentän yhteistyötä tehdä vielä selvästi tarpeeksi, kun niin moni kokee jäävänsä tilanteessa yksin.

Haluan olla muuttamassa tätä ja tarjota sivuston kautta apua etenkin heille, jotka ovat uuden tilanteen edessä läheisensä sairastuessa, vammautuessa tai vanhetessa, ja jotka eivät vielä ole löytäneet kaiken tarpeellisen avun piiriin. Suomalaiset mikro- ja pienyritykset tarjoavat tärkeitä palveluja myös tälle kohderyhmälle, ja heitä on aika saada esiin!

Luonnollisestikaan tarkoituksena ei ole yrittää korvata esimerkiksi runsaslukuisia järjestötoimijoiden tarjoamia palveluja, joita on jo olemassa, vaan täydentää palvelutarjontaa: saattaa omainen tarvitsemansa tiedon äärelle, tarjota vaihtoehtoisia vertaistuen muotoja, tarjota kokemusasiantuntijuutta ja vinkkejä yksityisistä, julkisista tai kolmannen sektorin palveluntarjoajista jokaisen yksilöllisen tilanteen tueksi.

Kuka sivuston omistaa?

Omaisena.fi-sivun omistaa Luotettuni Oy. Luotettuni Oy on yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan toimiva yritys, jonka omistaa Liisa Eskelinen (100 %). Luotettuni Oy tavoittelee vuonna 2024 Suomalaisen Työn Liiton yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä.

Yhtiöjärjestykseen ei ole toistaiseksi kirjattu yhteiskunnallisen yrityksen voittovarojen jakoa. Yrityksen toimialan alkuun on kuitenkin listattu

Tuki-, neuvonta-,  valmennus-,  verkkokurssi-, konsultointi- ja
koulutuspalvelut omaisille, senioreille, vammaisille, sairaille, työttömille, muille yksityishenkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille

Koska Luotettuni Oy:llä on suunnitteilla useampia hyvinvointisivustoja, tulevien vuosien mahdollisten voittovarojen ohjautumista ei ole osattu perustamisvaiheessa määritellä. Annamme asian toistaiseksi hautua, koska ohjaamme parhaillaan varoja jo ennenkin voittoa muun muassa maksuttomaan sisällöntuotantoon.

Perustamisvaiheen rahoituksen olen kustantanut yrittäjänä itse. Olen kokenut aiheen niin tärkeäksi, että olen halunnut lähteä laatimaan toimintaa aiheen pariin. Olen saanut tämän yritystoiminnan perustamiseen Kelan elinkeinotukea tämän yrityksen perustamisen taustalla olevien sydän-, kaularanka- ja polviongelmieni vuoksi.

Mikä on yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnalla pyritään ensisijaisesti tekemään yhteiskunnallisesti hyvää. Yhteiskunnallisissa yrityksissä vähintään puolet toiminnan voitoista ohjataan tavoitteen mukaisen päämäärän toteuttamiseen. Toimintamme on alkuvaiheessa ja muotoutuu edelleen 2020-luvun aikana.

Lue lisää yhteiskunnallisista yrityksistä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen sivuilta.

Omaisen hyvinvointisivusto Omaisena.fi auttaa sinua omaisena toimimisessa sekä omaisena ja omassa elämässä jaksamisessa.

Lue myös